Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_exists ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
post_exists ( $title, $content = '', $date = '', $type = '' )
Parametry: (4)
 • (string) $title Post title.
  Wymagane: Tak
 • (string) $content Optional post content.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $date Optional post date.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $type Optional post type.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Powrót:
 • (int) Post ID if post exists, 0 otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 5.2.0

Determines if a post exists based on title, content, date and type.Źródło

function post_exists( $title, $content = '', $date = '', $type = '' ) {
	global $wpdb;

	$post_title  = wp_unslash( sanitize_post_field( 'post_title', $title, 0, 'db' ) );
	$post_content = wp_unslash( sanitize_post_field( 'post_content', $content, 0, 'db' ) );
	$post_date  = wp_unslash( sanitize_post_field( 'post_date', $date, 0, 'db' ) );
	$post_type  = wp_unslash( sanitize_post_field( 'post_type', $type, 0, 'db' ) );

	$query = "SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE 1=1";
	$args = array();

	if ( ! empty( $date ) ) {
		$query .= ' AND post_date = %s';
		$args[] = $post_date;
	}

	if ( ! empty( $title ) ) {
		$query .= ' AND post_title = %s';
		$args[] = $post_title;
	}

	if ( ! empty( $content ) ) {
		$query .= ' AND post_content = %s';
		$args[] = $post_content;
	}

	if ( ! empty( $type ) ) {
		$query .= ' AND post_type = %s';
		$args[] = $post_type;
	}

	if ( ! empty( $args ) ) {
		return (int) $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( $query, $args ) );
	}

	return 0;
}