wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._post_states › WordPress Function

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
_post_states ( $post, $display = true )
Parametry: (2)
 • (WP_Post) $post The post to retrieve states for.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $display Optional. Whether to display the post states as an HTML string. Default true.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
Zobacz:
Powrót:
 • (string) Post states string.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 5.3.0

Echoes or returns the post states as HTML.Źródło

function _post_states( $post, $display = true ) {
	$post_states    = get_post_states( $post );
	$post_states_string = '';

	if ( ! empty( $post_states ) ) {
		$state_count = count( $post_states );

		$i = 0;

		$post_states_string .= ' — ';

		foreach ( $post_states as $state ) {
			++$i;

			$separator = ( $i < $state_count ) ? ', ' : '';

			$post_states_string .= "<span class='post-state'>{$state}{$separator}</span>";
		}
	}

	if ( $display ) {
		echo $post_states_string;
	}

	return $post_states_string;
}