Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._post_states ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
_post_states ( $post, $echo = true )
Parametry: (2)
 • (WP_Post) $post The post to retrieve states for.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $echo Optional. Whether to echo the post states as an HTML string. Default true.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
Zobacz:
Powrót:
 • (string) Post states string.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 5.3.0

Function to echo or return the post states as HTML.Źródło

function _post_states( $post, $echo = true ) {
	$post_states    = get_post_states( $post );
	$post_states_string = '';

	if ( ! empty( $post_states ) ) {
		$state_count = count( $post_states );
		$i      = 0;

		$post_states_string .= ' — ';
		foreach ( $post_states as $state ) {
			++$i;
			( $i == $state_count ) ? $sep = '' : $sep = ', ';
			$post_states_string     .= "<span class='post-state'>$state$sep</span>";
		}
	}

	if ( $echo ) {
		echo $post_states_string;
	}

	return $post_states_string;
}