Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_permalink ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
the_permalink ( $post = 0 )
Parametry:
 • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or post object. Default is the global `$post`.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.4.0

Displays the permalink for the current post.Źródło

function the_permalink( $post = 0 ) {
	/**
	 * Filters the display of the permalink for the current post.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 * @since 4.4.0 Added the `$post` parameter.
	 *
	 * @param string   $permalink The permalink for the current post.
	 * @param int|WP_Post $post   Post ID, WP_Post object, or 0. Default 0.
	 */
	echo esc_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( $post ), $post ) );
}