Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_permalink ›

Od1.0.0
Przestarzały4.4.0
post_permalink ( $post_id = 0 )
Parametry:
  • (int|WP_Post) $post_id Optional. Post ID or WP_Post object. Default is global $post.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zobacz:
Powrót:
  • (string|false)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve permalink from post ID.Źródło

function post_permalink( $post_id = 0 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.4.0', 'get_permalink()' );

	return get_permalink( $post_id );
}