wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._post_format_link › WordPress Function

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
_post_format_link ( $link, $term, $taxonomy )
Dostęp:
 • private
Parametry: (3)
 • (string) $link
  Wymagane: Tak
 • (WP_Term) $term
  Wymagane: Tak
 • (string) $taxonomy
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the post format term link to remove the format prefix.Źródło

function _post_format_link( $link, $term, $taxonomy ) {
	global $wp_rewrite;
	if ( 'post_format' !== $taxonomy ) {
		return $link;
	}
	if ( $wp_rewrite->get_extra_permastruct( $taxonomy ) ) {
		return str_replace( "/{$term->slug}", '/' . str_replace( 'post-format-', '', $term->slug ), $link );
	} else {
		$link = remove_query_arg( 'post_format', $link );
		return add_query_arg( 'post_format', str_replace( 'post-format-', '', $term->slug ), $link );
	}
}