Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_format_strings ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
get_post_format_strings ( Brak parametrów )
Powrót:
 • (array) The array of translated post format names.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns an array of post format slugs to their translated and pretty display versionsŹródło

function get_post_format_strings() {
	$strings = array(
		'standard' => _x( 'Standard', 'Post format' ), // Special case. any value that evals to false will be considered standard
		'aside'  => _x( 'Aside', 'Post format' ),
		'chat'   => _x( 'Chat', 'Post format' ),
		'gallery' => _x( 'Gallery', 'Post format' ),
		'link'   => _x( 'Link', 'Post format' ),
		'image'  => _x( 'Image', 'Post format' ),
		'quote'  => _x( 'Quote', 'Post format' ),
		'status'  => _x( 'Status', 'Post format' ),
		'video'  => _x( 'Video', 'Post format' ),
		'audio'  => _x( 'Audio', 'Post format' ),
	);
	return $strings;
}