wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_format_slugs › WordPress Function

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
get_post_format_slugs ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string[]) The array of post format slugs as both keys and values.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the array of post format slugs.Źródło

function get_post_format_slugs() {
	$slugs = array_keys( get_post_format_strings() );
	return array_combine( $slugs, $slugs );
}