Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_permalink ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( $post )
Parametry: (2)
  • (string) $permalink The permalink for the current post.
    Wymagane: Tak
  • (int|WP_Post) $post Post ID, WP_Post object, or 0. Default 0.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the display of the permalink for the current post.

Źródło

echo esc_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( $post ), $post ) );