Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_sample_permalink ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_sample_permalink', $permalink, $post->ID, $title, $name, $post )
Parametry: (5)
 • (array) $permalink Array containing the sample permalink with placeholder for the post name, and the post name.
  Wymagane: Tak
 • (int) $post_id Post ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $title Post title.
  Wymagane: Tak
 • (string) $name Post name (slug).
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $post Post object.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the sample permalink.

Źródło

return apply_filters( 'get_sample_permalink', $permalink, $post->ID, $title, $name, $post );