Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_blog_permalink ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_blog_permalink ( $blog_id, $post_id )
Parametry: (2)
  • (int) $blog_id ID of the source blog.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id ID of the desired post.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) The post's permalink
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Get the permalink for a post on another blog.Źródło

function get_blog_permalink( $blog_id, $post_id ) {
	switch_to_blog( $blog_id );
	$link = get_permalink( $post_id );
	restore_current_blog();

	return $link;
}