Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_sample_permalink_html ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_sample_permalink_html', $return, $post->ID, $new_title, $new_slug, $post )
Parametry: (5)
 • (string) $return Sample permalink HTML markup.
  Wymagane: Tak
 • (int) $post_id Post ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $new_title New sample permalink title.
  Wymagane: Tak
 • (string) $new_slug New sample permalink slug.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $post Post object.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the sample permalink HTML markup.

Źródło

$return = apply_filters( 'get_sample_permalink_html', $return, $post->ID, $new_title, $new_slug, $post );