Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_post_link ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_post_link', $permalink, $post, $leavename )
Parametry: (3)
  • (string) $permalink The site's permalink structure.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post The post in question.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $leavename Whether to keep the post name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the permalink structure for a post before token replacement occurs.

Only applies to posts with post_type of 'post'.

Źródło

$permalink = apply_filters( 'pre_post_link', $permalink, $post, $leavename );