wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.next_posts_link › WordPress Function

Od0.71
Przestarzałyn/a
next_posts_link ( $label = null, $max_page = 0 )
Parametry: (2)
  • (string) $label Content for link text.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
  • (int) $max_page Optional. Max pages. Default 0.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the next posts page link.Źródło

function next_posts_link( $label = null, $max_page = 0 ) {
	echo get_next_posts_link( $label, $max_page );
}