Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_next_posts_link ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
get_next_posts_link ( $label = null, $max_page = 0 )
Parametry: (2)
 • (string) $label Content for link text.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
 • (int) $max_page Optional. Max pages. Default 0.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Powrót:
 • (string|void) HTML-formatted next posts page link.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the next posts page link.Źródło

function get_next_posts_link( $label = null, $max_page = 0 ) {
	global $paged, $wp_query;

	if ( ! $max_page ) {
		$max_page = $wp_query->max_num_pages;
	}

	if ( ! $paged ) {
		$paged = 1;
	}

	$nextpage = intval( $paged ) + 1;

	if ( null === $label ) {
		$label = __( 'Next Page »' );
	}

	if ( ! is_single() && ( $nextpage <= $max_page ) ) {
		/**
		 * Filters the anchor tag attributes for the next posts page link.
		 *
		 * @since 2.7.0
		 *
		 * @param string $attributes Attributes for the anchor tag.
		 */
		$attr = apply_filters( 'next_posts_link_attributes', '' );

		return '<a href="' . next_posts( $max_page, false ) . "\" $attr>" . preg_replace( '/&([^#])(?![a-z]{1,8};)/i', '&#038;$1', $label ) . '</a>';
	}
}