Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_next_post_link ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
get_next_post_link ( $format = '%link »', $link = '%title', $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' )
Parametry: (5)
 • (string) $format Optional. Link anchor format. Default '« %link'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: '%link »'
 • (string) $link Optional. Link permalink format. Default '%title'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: '%title'
 • (bool) $in_same_term Optional. Whether link should be in a same taxonomy term. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (array|string) $excluded_terms Optional. Array or comma-separated list of excluded term IDs. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $taxonomy Optional. Taxonomy, if $in_same_term is true. Default 'category'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'category'
Powrót:
 • (string) The link URL of the next post in relation to the current post.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the next post link that is adjacent to the current post.Źródło

function get_next_post_link( $format = '%link »', $link = '%title', $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' ) {
	return get_adjacent_post_link( $format, $link, $in_same_term, $excluded_terms, false, $taxonomy );
}