Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_mail_failed ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_mail_failed', new WP_Error( 'wp_mail_failed', $e->getMessage()
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/pluggable.php

Źródło

do_action( 'wp_mail_failed', new WP_Error( 'wp_mail_failed', $e->getMessage(), $mail_error_data ) );