Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_mail_from ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_mail_from', $from_email )
Parametry:
  • (string) $from_email Email address to send from.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the email address to send from.

Źródło

$from_email = apply_filters( 'wp_mail_from', $from_email );