Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_mail_from_name ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_mail_from_name', $from_name )
Parametry:
  • (string) $from_name Name associated with the "from" email address.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the name to associate with the "from" email address.

Źródło

$from_name = apply_filters( 'wp_mail_from_name', $from_name );