Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_mail_original_content ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_mail_original_content', $content )
Parametry:
  • (string) $content The original email content.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the original content of the email.

Give Post-By-Email extending plugins full access to the content, either the raw content, or the content of the last quoted-printable section.

Źródło

$content = apply_filters( 'wp_mail_original_content', $content );