Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_functionality_constants ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
wp_functionality_constants ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Defines functionality related WordPress constantsŹródło

function wp_functionality_constants() {
	/**
	 * @since 2.5.0
	 */
	if ( ! defined( 'AUTOSAVE_INTERVAL' ) ) {
		define( 'AUTOSAVE_INTERVAL', 60 );
	}

	/**
	 * @since 2.9.0
	 */
	if ( ! defined( 'EMPTY_TRASH_DAYS' ) ) {
		define( 'EMPTY_TRASH_DAYS', 30 );
	}

	if ( ! defined( 'WP_POST_REVISIONS' ) ) {
		define( 'WP_POST_REVISIONS', true );
	}

	/**
	 * @since 3.3.0
	 */
	if ( ! defined( 'WP_CRON_LOCK_TIMEOUT' ) ) {
		define( 'WP_CRON_LOCK_TIMEOUT', 60 );  // In seconds
	}
}