Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.phone_content ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'phone_content', $content )
Parametry:
  • (string) $content The email content.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the content of the post submitted by email before saving.

Źródło

$post_content = apply_filters( 'phone_content', $content );