Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_is_stream ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
wp_is_stream ( $path )
Parametry:
  • (string) $path The resource path or URL.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True if the path is a stream URL.
Zdefiniowane na:
Codex:

Test if a given path is a stream URLŹródło

function wp_is_stream( $path ) {
	if ( false === strpos( $path, '://' ) ) {
		// $path isn't a stream
		return false;
	}

	$wrappers    = stream_get_wrappers();
	$wrappers    = array_map( 'preg_quote', $wrappers );
	$wrappers_re = '(' . join( '|', $wrappers ) . ')';

	return preg_match( "!^$wrappers_re://!", $path ) === 1;
}