Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_list_sort ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
wp_list_sort ( $list, $orderby = array(), $order = 'ASC', $preserve_keys = false )
Parametry: (4)
 • (array) $list An array of objects to sort.
  Wymagane: Tak
 • (string|array) $orderby Optional. Either the field name to order by or an array of multiple orderby fields as $orderby => $order.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
 • (string) $order Optional. Either 'ASC' or 'DESC'. Only used if $orderby is a string.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'ASC'
 • (bool) $preserve_keys Optional. Whether to preserve keys. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Powrót:
 • (array) The sorted array.
Zdefiniowane na:
Codex:

Sorts a list of objects, based on one or more orderby arguments.Źródło

function wp_list_sort( $list, $orderby = array(), $order = 'ASC', $preserve_keys = false ) {
	if ( ! is_array( $list ) ) {
		return array();
	}

	$util = new WP_List_Util( $list );
	return $util->sort( $orderby, $order, $preserve_keys );
}