Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_list_cats ›

Od1.2.0
Przestarzały2.1.0
wp_list_cats ( $args = '' )
Parametry:
  • (string|array) $args
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zobacz:
Powrót:
  • (false|null|string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Lists categories.Źródło

function wp_list_cats($args = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_list_categories()' );

	$parsed_args = wp_parse_args( $args );

	// Map to new names.
	if ( isset($parsed_args['optionall']) && isset($parsed_args['all']))
		$parsed_args['show_option_all'] = $parsed_args['all'];
	if ( isset($parsed_args['sort_column']) )
		$parsed_args['orderby'] = $parsed_args['sort_column'];
	if ( isset($parsed_args['sort_order']) )
		$parsed_args['order'] = $parsed_args['sort_order'];
	if ( isset($parsed_args['optiondates']) )
		$parsed_args['show_last_update'] = $parsed_args['optiondates'];
	if ( isset($parsed_args['optioncount']) )
		$parsed_args['show_count'] = $parsed_args['optioncount'];
	if ( isset($parsed_args['list']) )
		$parsed_args['style'] = $parsed_args['list'] ? 'list' : 'break';
	$parsed_args['title_li'] = '';

	return wp_list_categories($parsed_args);
}