Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rdf_header ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'rdf_header' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the RDF feed header.

Źródło

do_action( 'rdf_header' );