Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rss_head ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'rss_head' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the RSS Feed Header.

Źródło

do_action( 'rss_head' );