Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_headers ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_headers', $headers, $this )
Parametry: (2)
  • (string[]) $headers Associative array of headers to be sent.
    Wymagane: Tak
  • (WP) $this Current WordPress environment instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the HTTP headers before they're sent to the browser.

Źródło

$headers = apply_filters( 'wp_headers', $headers, $this );