Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_cache_decr ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
wp_cache_decr ( $key, $offset = 1, $group = '' )
Parametry: (3)
 • (int|string) $key The cache key to decrement.
  Wymagane: Tak
 • (int) $offset Optional. The amount by which to decrement the item's value. Default 1.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 1
 • (string) $group Optional. The group the key is in. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Zobacz:
 • WP_Object_Cache::decr()
Powrót:
 • (false|int) False on failure, the item's new value on success.
Zdefiniowane na:
Codex:

Decrements numeric cache item's value.Źródło

function wp_cache_decr( $key, $offset = 1, $group = '' ) {
	global $wp_object_cache;

	return $wp_object_cache->decr( $key, $offset, $group );
}