wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_cache_delete › WordPress Function

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
wp_cache_delete ( $key, $group = '' )
Parametry: (2)
  • (int|string) $key What the contents in the cache are called.
    Wymagane: Tak
  • (string) $group Optional. Where the cache contents are grouped. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zobacz:
  • WP_Object_Cache::delete()
Powrót:
  • (bool) True on successful removal, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes the cache contents matching key and group.Źródło

function wp_cache_delete( $key, $group = '' ) {
	global $wp_object_cache;

	return $wp_object_cache->delete( $key, $group );
}