Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_cache_set ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
wp_cache_set ( $key, $data, $group = '', $expire = 0 )
Parametry: (4)
 • (int|string) $key The cache key to use for retrieval later.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $data The contents to store in the cache.
  Wymagane: Tak
 • (string) $group Optional. Where to group the cache contents. Enables the same key to be used across groups. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (int) $expire Optional. When to expire the cache contents, in seconds. Default 0 (no expiration).
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Zobacz:
 • WP_Object_Cache::set()
Powrót:
 • (bool) False on failure, true on success
Zdefiniowane na:
Codex:

Saves the data to the cache.

Differs from wp_cache_add() and wp_cache_replace() in that it will always write data.Źródło

function wp_cache_set( $key, $data, $group = '', $expire = 0 ) {
	global $wp_object_cache;

	return $wp_object_cache->set( $key, $data, $group, (int) $expire );
}