Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_cache_init ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
wp_cache_init ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Sets up Object Cache Global and assigns it.Źródło

function wp_cache_init() {
	$GLOBALS['wp_object_cache'] = new WP_Object_Cache();
}