Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.in_admin_header ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'in_admin_header' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the beginning of the content section in an admin page.

Źródło

do_action( 'in_admin_header' );