wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.print_column_headers › WordPress Function

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
print_column_headers ( $screen, $with_id = true )
Parametry: (2)
  • (string|WP_Screen) $screen The screen hook name or screen object.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $with_id Whether to set the ID attribute or not.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints column headers for a particular screen.Źródło

function print_column_headers( $screen, $with_id = true ) {
	$wp_list_table = new _WP_List_Table_Compat( $screen );

	$wp_list_table->print_column_headers( $with_id );
}