Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.in_admin_footer ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'in_admin_footer' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the opening tag for the admin footer.

Źródło

do_action( 'in_admin_footer' );