wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.print_admin_styles › WordPress Function

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
print_admin_styles ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints the styles queue in the HTML head on admin pages.Źródło

function print_admin_styles() {
	global $concatenate_scripts;

	$wp_styles = wp_styles();

	script_concat_settings();
	$wp_styles->do_concat = $concatenate_scripts;
	$wp_styles->do_items( false );

	/**
	 * Filters whether to print the admin styles.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @param bool $print Whether to print the admin styles. Default true.
	 */
	if ( apply_filters( 'print_admin_styles', true ) ) {
		_print_styles();
	}

	$wp_styles->reset();
	return $wp_styles->done;
}