wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.print_embed_styles › WordPress Function

Od4.4.0
Przestarzały6.4.0
print_embed_styles ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints the CSS in the embed iframe header.Źródło

function print_embed_styles() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '6.4.0', 'wp_enqueue_embed_styles' );

	$type_attr = current_theme_supports( 'html5', 'style' ) ? '' : ' type="text/css"';
	$suffix    = SCRIPT_DEBUG ? '' : '.min';
	?>
	<style<?php echo $type_attr; ?>>
		<?php echo file_get_contents( ABSPATH . WPINC . "/css/wp-embed-template$suffix.css" ); ?>
	</style>
	<?php
}