Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_footer_text ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'admin_footer_text', '' . $text . '' )
Parametry:
  • (string) $text The content that will be printed.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the "Thank you" text displayed in the admin footer.

Źródło

echo apply_filters( 'admin_footer_text', '<span id="footer-thankyou">' . $text . '</span>' );