Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

do_action( 'admin_print_footer_scripts' );