Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_print_head_scripts ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
wp_print_head_scripts ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints the script queue in the HTML head on the front end.

Postpones the scripts that were queued for the footer. wp_print_footer_scripts() is called in the footer to print these scripts.Źródło

function wp_print_head_scripts() {
	if ( ! did_action( 'wp_print_scripts' ) ) {
		/** This action is documented in wp-includes/functions.wp-scripts.php */
		do_action( 'wp_print_scripts' );
	}

	global $wp_scripts;

	if ( ! ( $wp_scripts instanceof WP_Scripts ) ) {
		return array(); // no need to run if nothing is queued
	}
	return print_head_scripts();
}