Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_print_footer_scripts ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
wp_print_footer_scripts ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Hooks to print the scripts and styles in the footer.Źródło

function wp_print_footer_scripts() {
	/**
	 * Fires when footer scripts are printed.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 */
	do_action( 'wp_print_footer_scripts' );
}