wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_footer_scripts › WordPress Function

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
_wp_footer_scripts ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Private, for use in *_footer_scripts hooksŹródło

function _wp_footer_scripts() {
	print_late_styles();
	print_footer_scripts();
}