Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_scripts ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
wp_scripts ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (WP_Scripts) WP_Scripts instance.
Zdefiniowane na:
Codex:

Initialize $wp_scripts if it has not been set.Źródło

function wp_scripts() {
	global $wp_scripts;
	if ( ! ( $wp_scripts instanceof WP_Scripts ) ) {
		$wp_scripts = new WP_Scripts();
	}
	return $wp_scripts;
}