Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

do_action( 'admin_notices' );