Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.all_admin_notices ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'all_admin_notices' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints generic admin screen notices.

Źródło

do_action( 'all_admin_notices' );