Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.network_admin_notices ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'network_admin_notices' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints network admin screen notices.

Źródło

do_action( 'network_admin_notices' );