Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.network_domain_check ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
network_domain_check ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string|false) Base domain if network exists, otherwise false.
Zdefiniowane na:
Codex:

Check for an existing network.Źródło

function network_domain_check() {
	global $wpdb;

	$sql = $wpdb->prepare( 'SHOW TABLES LIKE %s', $wpdb->esc_like( $wpdb->site ) );
	if ( $wpdb->get_var( $sql ) ) {
		return $wpdb->get_var( "SELECT domain FROM $wpdb->site ORDER BY id ASC LIMIT 1" );
	}
	return false;
}