Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-admin/includes/network.php ›

Funkcje6
WordPress Network Administration API.


Function Short description
allow_subdirectory_installAllow subdirectory installation.
allow_subdomain_installAllow subdomain installation
get_clean_basedomainGet base domain of network.
network_domain_checkCheck for an existing network.
network_step1Prints step 1 for Network installation process.
network_step2Prints step 2 for Network installation process.