Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.allow_subdomain_install ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
allow_subdomain_install ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) Whether subdomain installation is allowed
Zdefiniowane na:
Codex:

Allow subdomain installationŹródło

function allow_subdomain_install() {
	$domain = preg_replace( '|https?://([^/]+)|', '$1', get_option( 'home' ) );
	if ( parse_url( get_option( 'home' ), PHP_URL_PATH ) || 'localhost' == $domain || preg_match( '|^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$|', $domain ) ) {
		return false;
	}

	return true;
}