wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_subdomain_install › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
is_subdomain_install ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if subdomain configuration is enabled, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether a subdomain configuration is enabled.Źródło

function is_subdomain_install() {
	if ( defined( 'SUBDOMAIN_INSTALL' ) ) {
		return SUBDOMAIN_INSTALL;
	}

	return ( defined( 'VHOST' ) && 'yes' === VHOST );
}