Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.network_admin_url ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'network_admin_url', $url, $path )
Parametry: (2)
  • (string) $url The complete network admin URL including scheme and path.
    Wymagane: Tak
  • (string) $path Path relative to the network admin URL. Blank string if no path is specified.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the network admin URL.

Źródło

return apply_filters( 'network_admin_url', $url, $path );